Psykologiska behandlingar för vuxna med ADHD

Tatja Hirvikoski

Sammanfattning


ADHD hos vuxna kännetecknas av funktionsnedsättningar inom många viktiga livområden. Både nydiagnosticerade vuxna med ADHD och deras närstående behöver information om ADHD och vilka behandlingar och stödinsatser som finns. Som första psykologisk intervention kan  psykoedukation i grupp med närstående vara ett genomförbart och effektivt alternativ som också ger ett forum för att bearbeta och acceptera det faktum att ADHD diagnos har konstaterats. Psykoedukation kan motivera till mer krävande psykologiska interventioner såsom dialektisk beteendeterapi –baserad färdighetsträning i grupp. Gemensamt för dessa interventioner är att de bygger på beteendeinriktade principer, har utvecklats och utvärderats inom ramen för kliniska verksamheter, utifrån behov hos personer med ADHD. Behandlingsmanualerna publiceras på svenska för att främja spridning av beprövade behandlingsmetoder för vuxna med ADHD.


Nyckelord


ADHD, vuxna, psykologisk behandling, beteendeterapi, psykoedukation.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!