Erbjudande om rabatterad beställning

Vi håller nu på att sammanställa Socialmedicinsk tidskrift Nr 3, Vol 96, 2019. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris. Du hittar mer information om det längre ner i texten.

Klimatkrisen och behovet av nya berättelser

Socialmedicin som akademiskt ämne handlar om att klargöra faktorer som påverkar folkhälsan, men också att medverka i förändringsarbete som påverkar dessa faktorer. Det är mot den bakgrunden som Socialmedicinsk tidskrift, SMT, gör detta temanummer som syftar till att lyfta fram möjligheter att påverka ”klimatkrisen” och inge hopp om förändring. Det behövs berättelser inom områden som boende, transport, energi och mat. Alla områden nära knutna till klimatförändring. Och alla avgörande för folkhälsan.

Berättelser som redskap för förändring användes redan 1991 vid WHOs tredje världshälsokonferens i Sundsvall. Temat då var att skapa stödjande miljöer för hälsa. Styrkan med berättelser, narrativ, är att man kan översätta dem till sin egen situation och skapa handling. De artiklar som finns med i temanumret är exempel och berättelser på dels aktiviteter hos enskilda aktörer eller organisationer, företag och kommuner, efter devisen Tänk globalt – agera lokalt! Dels beskrivningar av aktuell forskning som bedrivs vid olika lärosäten i Sverige med syfte att ge stöd för förändringsarbete för hållbara samhällen.

Några av de frågor vi hoppades kunna ge svar på var: Vilka hinder finns för att uppnå det fossilfria samhället? Vilket samarbete finns idag mellan akademierna och privat industri? Vilka innovationer behövs? och Hur engageras civilsamhället? Vi ville också redovisa något om klimatångest.

Det finns 23 bidrag i temadelen. Dessa finns redovisade under i princip tre huvudteman. Lärosäten som speglar forskning till stöd för den omställning som behövs för att bemöta klimatkrisen. Det andra temat Klimatkris, klimatångest och existentiell synvända ger perspektiv på förändringsmöjligheter. Hur skall klimatdårskapen och klimatapatin inspirera till handling? Det tredje temat är Om vätgassamhällets framväxt. Här presenteras hur en totalt fossilfri transport och energilagring kan genomföras. Det behövs vatten som delas i väte och syre. Vätgasen kan användas som drivmedel för olika transportformer och som lagring av energi och den enda biprodukten är rent vatten.

 

Numret kommer att innehålla följande artiklar:

Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser       

Redaktör: Bo J A Haglund                                    


Ledare: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser

Bo J A Haglund


Att bryta dödläget i klimatförhandlingarna?

Thomas Sterner, Jens Ewald


Sverige som skyltfönster för ny teknik på vägen mot det fossilfria samhället

Svante Axelsson


Om snedvridna och negativa urval av idéer för miljöinnovation

Roland Andersson, Bjarne Jansson


Hållbar samverkan som motor för hållbar utveckling: lärosäten och det omgivande samhället i samspel för en bättre värld

Peter Dobers, Jonas Stiers


Går det att tala om klimatkrisen?

Jonatan Olofsgård


Varför inte våga ändå?

Anders Wejryd


Den existentiella synvändan

KG Hammar


Hur hanterar kyrkorna den hotande klimatkrisen?

Nils Egberg


Klimatfrågans psykologi

Björn Salomonsson


Ett betydande steg mot en renare värld

Elisabeth Rosenborg, Björn Idar, Bo J A Haglund


En berättelse om Olof Tegström - en föregångare i Vätgas Sverige, mer än 30 år före sin tid

Inga Tegström


Den inställda klimatomställningen - politik och teknik i 1980-talets Sverige

Martin Hultman


Att kapa banden och gå “off-grid”

Michael Abdi Onsäter


Vätgasbilen i Sverige

Michael Abdi Onsäter


Trygg omställning- vätgasens roll i en förnybar elförsörjning och fossilfri industri

Michael Abdi Onsäter


Den tredje industriella revolutionen - om det vätgasdrivna fartyget på turné runt jorden

Bo J A Haglund


Flera generationer av klimatsvek

Martin Hultman


Växjö – med hållbarhet i centrum

Jan Johansson


Klimatkrisen och de nya berättelserna – om att lyfta fram möjligheter att påverka i positiv riktning och inge hopp om förändring

Gerd Johnsson-Latham, Karin Sundby


Hållbarhet, hälsa och hemberedskap. Berättelser om när klimatkrisen blåste in i svensk glesbygd

Erika Wall, Linda Kvarnlöf


Recension: Vilka är de svenska aktörerna i klimatfrågan? En recension av Den inställda omställningen. Svensk energi- och miljöpolitik i möjligheternas tid 1980-1991

Bo J A Haglund


Recension: Fjärilsdansen

Stig Larsson


Recension: Mästerlig granskning av vårdkaoset på Karolinska

Jan Halldin


Presentation av avhandling: Conditions of ‘Sustainability’: The Case of Climate Change Adaptation in Sweden

David Olsson


Krönika: ”Det får du inte skriva!” – om en folkhälsorapportering

Bengt Starrin

 

Om tidskriften
Socialmedicinsk tidskrift är fortsatt ett forum för svenska forskare att lyfta fram och diskutera olika samhällsvetenskapliga och socialmedicinska frågor. Vi har ett stort antal läsare på nätet, men antalet prenumeranter har minskat. Att tidskriften fortsatt kan ges ut är en effekt av ekonomiskt stöd från främst forskningsrådet FORTE. Vi säljer även lösnummer i samband med publicering av nya nummer som avser täcka delar av tryck- och distributionskostnader. Den viktigaste förutsättningen för tidskriftens existens är emellertid frivilligt arbete av temaredaktörer och artikelförfattare som anser sig ha viktiga budskap att föra fram, d.v.s. oegennyttigt arbete på fritiden hos en rad engagerade folkhälsoarbetare!

Sprid förköpserbjudande i era nätverk
Eftersom lösnummerförsäljningen är en viktig intäkt för oss skulle vi också vilja be om er hjälp att sprida erbjudandet nedan i era nätverk eller till institutioner ni tror kan vara intresserade under de kommande dagarna. Vi reserverar oss för slutförsäljning och behöver få in eventuella större beställningar innan numret går i tryck.

Sista datum för förhandsbeställning är på måndag den 17 juni.

Det finns också ett Facebookinlägg om detta som går att dela. 

Vänliga hälsningar

Helen Hedlund
Redaktionssekreterare


Beställer du numret innan det går i tryck erbjuder vi rabatt enligt prislistan nedan. Vi trycker en liten överupplaga men reserverar oss för slutförsäljning och kan inte garantera att numret finns tillgängligt för efterhandsbeställning 

1 ex 200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)

 10 ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt

 20 ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt

 30 ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt

 40 ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt

 50 ex 6000 kr + frakt och inpackning = 40% rabatt

 100 ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.

Sista datum för beställning till rabatterat pris är måndag den 17 juni.Helen Hedlund

Redaktionssekreterare
Socialmedicinsk tidskrift
www.socialmedicinsktidskrift.se
redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

 

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!