Temanummer 1, 2019

Krig, konflikter och klimatförändringar har medfört allt större flyktingmängder under de senaste åren. UNHCR beräknade antalet flyktingar i slutet av 2016 till 22,5 miljoner i världen. Flertalet av dessa flyktingar stannar i närområdena. Under åren 2016 och 2017 beviljade Migrationsverket drygt 108 000 uppehållstillstånd till asylsökande till Sverige. Majoriteten kom från Syrien. År 2016 infördes en ny tillfällig lag i Sverige, som fortfarande gäller, och som begränsar möjligheterna till uppehållstillstånd för asylsökande och deras anhöriga. I stället för permanenta uppehållstillstånd ges nu tillfälliga sådana till asylsökande. De nyanländas hälsa påverkas både av förhållanden innan och under flykten, men även av situationen i det nya landet, under etableringsperioden i Sverige.

Temaredaktör är Ragnar Westerling, professor i socialmedicin, Uppsala universitet.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!