Temanummer 5, 2018

Det nya numret av Socialmedicinsk tidskrift handlar om civilsamhälle och folkhälsa. Det svenska välfärdssamhället förändrats och för närvarande omförhandlas relationen melllan statliga offentliga instanser och olika organisationer eller andra aktörer som också bidrar med sådana insatser. Artiklarna i detta nummer ger exempel och diskuterar dessa relationer samt ger oss perspektiv på civila insatser i vårt förändrade samhälle. Temaredaktör för numret är Magnus Karlsson, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!